วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ข้อคิด นำชีวิตสู่ความสำเร็จ

คนเราทุกคนก็หวังที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่เส้นทางที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็แตกต่างกันไปตามแนวทางและแนวความคิดของแต่ละบุคคลและเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกๆคนจะต้องมีข้อคิดอะไรบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นและเตือนใจตัวเองอย่างแน่นอน

1 ความคิดเห็น:

  1. ความสำเร็จไม่มีสูตรตายตัวเหมือนสูตรทางคณิตศาสคร์ ไม่กึ่งสำเร็จรูปเหมือนบหมี่ แต่ความสำเร็จจะต้องขึ้นอยู่กับฐานที่มั่นคงหลาย ๆ ด้าน หนึ่งในนั้นก็คืือการศึกษา เหมือนที่เขาว่า ฐานตึกคืออิฐ ฐานชีวิตคือการศึกษา

    ตอบลบ